Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 22 януари 2017 10:30

Зимна сесия, спец.Икономика 2 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

706

8.01.2017

9 - 12

ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Доц. Н.НАЙДЕНОВ

501

706

15.01.2017

11 - 14

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Гл.ас. М. МОЛХОВА-ВЛАДОВА

706

14.01.2017

9 - 13.15

МАКРОИКОНОМИКА

Ас. Д. ДАМЯНОВ

401,402

706

22.01.2017

9 - 11

МАРКЕТИНГ

Проф. С.КЛАСОВА

501

706

29.01.2017

9 - 11

ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ

Доц. С. ТРИФОНОВА

406

706

8.01.2017

9 - 12

ПОЛИТОЛОГИЯ

Проф. Г.ЯНКОВ

505

706

28.01.2017

11 - 13

СТАТИСТИКА

Доц. С.ЧИПЕВА

502