Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 22 януари 2017 10:32

Зимна сесия, специалност Икономика 1 курс

Поток

Група

Ден

          Час            

Дисциплина

Преподавател

Зала

707

14.01.2017

9 - 11

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Х.доц. СТ. ВЛАЙКОВ

501

707

07.01.2017

9.30 - 10.30

ИСТОРИЯ HА ИК.ТЕОРИИ

Ас. М. БОРИСОВА

501

707

28.01.2017

10 - 12

МАТЕМАТИКА I-ВА ЧАСТ

Доц. М.МИКРЕНСКА

501

707

21.01.2017

11 - 13

Основи на икономическата теори

Проф. ТР. СПАСОВ

403

707

29.01.2017

9 - 12

СТОПАHСКА ИСТОРИЯ

Доц. М. ДИМИТРОВ

502