Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 28 октомври 2016 14:47

Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем.

ОКС "Магистър": направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"
 2 семестъра на обучение - 1 сем.
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия
Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504
Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502
Аутсорсинг и субконтракторство Л проф. д-р М.Харизанова 05.11.2016 09.00 - 16.45 504
Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц. д-р Цв.Стоянова 13.11.2016 09.00 - 16.45 503
Управление на разходите Л проф. д.н. М.Ламбовска 10.12.2016 09.00 - 16.45 504
Бизнес Стратегии Л доц. д-р М.Кузманова 14.01.2017 09.00 - 16.45 504
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари