Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 10:24

Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Регионален център за дистанционно обучение -Хасково
Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г.
ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси" 
2 - ри семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб.
22.10.2016 Анализ на публичната политика 10.45 - 18.30 Л доц. д-р Ал.Вълков 301
23.10.2016 Икономика на благосъстоянието 09.00 - 16.45 Л доц. д-р Л.Йотова 301
12.11.2016 Публична администрация 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Хр.Христов                  301   
13.11.2016 Маркетинг в публичния сектор 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Цв.Стоенчева               301
26.11.2016 Анализ "разходи-ползи" 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Р.Брусарски 301
03.12.-04.12.2016 Количествени методи и модели 09.00 - 16.45 Л проф. д-р В.Павлова 305
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари