Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 10:11

Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем.

ОКС "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"
 3 семестъра на обучение
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Зимен семестър
Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. Стоянова 04.12.2016 09.00 - 14.00 504
Управление на кариерата Л доц. д-р Н.Миронова 07.01.2017 09.00 - 14.00 301
Бюджетно управление на предприятието Л проф. д.н. М.Ламбовска 14.01.2017 09.00 - 14.00 301
Управление на операциите Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 15.01.2017 14.15 - 19.15 504
Управление на промените Л доц. д-р М.Кузманова 15.01.2017 09.00 - 14.00 504
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари