Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково

събота, 12 декември 2015 16:06

В Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково тържествено бяха връчени дипломите на четвъртия випуск бакалаври в дистанционна форма на обучение в УНСС. Дипломираха се 43 абсолвенти от специалност "Икономика" и 23 от „Бизнес администрация“. Дипломите си получиха и 52 магистри от специалностите „Счетоводство и контрол”, „Публични финанси” и „Бизнес администрация”.

Абсолвенти

Дипломите бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“.

Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов (от ляво надясно на снимката)

Проф. Павлова поднесе приветствия от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Тя пожела на дипломантите попътен вятър и успехи в бъдещата им професионална реализация.

Отличникът в специалност „Икономика“ Илия Илиев изрази благодарност към университета за предоставената му възможност за обучение в лицето на РЦДО – Хасково.

Илия Илиев – бакалавър-отличник

От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева.

С дипломите

Галерия снимки от Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково ...