Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково

понеделник, 21 ноември 2016 14:27

Тържествено бяха връчени дипломите на 126 абсолвенти в Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“. 

cde-haskovo_3f055_IMG_20161119_154449_1.jpg

Абсолвентите хвърлят шапките си

На добър час пожела на студентите директорът на РЦДО-Хасково доц.д.ю.н. Живко Драганов, като ги насърчи да не губят връзката и  отношението си към образованието като основна насока в собственото им развитие.  Присъстваха още доц.д-р Надя Миронова, ръководител катедра „Управление“, доц.д-р Соня Чипева от катедра „Статистика и иконометрия“, както и зам.-кметът на Хасково с ресор образование Милена Трендафилова, която призова абсолвентите да бъдат достойно лице на УНСС и на гр. Хасково. 

cde-haskovo_3f055_IMG_20161119_151343.jpg

От дясно наляво доц.д.ю.н. Ж.Драганов, доц.д-р Н.Миронова и зам.-кметът М.Трендафилова

cde-haskovo_3f055_IMG_20161119_150023.jpg

Абсолвенти

С най-висок успех от следването и отлична оценка от държавния изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други пет бакалаври от двете специалности бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес администрация“. 

cde-haskovo_3f055_IMG_20161119_154300.jpg

Доц. Драганов връчва дипломи

cde-haskovo_3f055_IMG_20161119_154914.jpg

Вече с дипломи


cde-haskovo_3f055_IMG_20161119_154557_2.jpg

Възпитанички на доц. МироноваГалерия снимки от Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково ...