Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Кандидат-магистърски изпит

сряда, 14 януари 2015 10:55 /
Начало:
неделя, 25 януари 2015 11:00
Край:
неделя, 25 януари 2015
Място:
РЦДО ХАСКОВО
Подробности:

   На 25 януари (неделя) 2015г. в Регионалния център за дистанционно обучение в гр.Хасково ще се проведе кандидат-магистърски изпит. Кандидатите се записват в Учебен отдел на РЦДО до 23 януари (петък) 2015г.

   * За повече информация:

  • http://www.unwe.bg/cde-haskovo - меню "Обучение"- подменю "Магистри";
  • Учебен отдел:  038/ 62 33 54;   038/ 66 45 57