Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Връчване на дипломите на випуск 2014 в РЦДО Хасково

понеделник, 10 ноември 2014 11:18 /
Начало:
петък, 28 ноември 2014
Край:
петък, 28 ноември 2014
Място:
Аула 204 на РЦДО Хасково
Подробности:

На 28 ноември 2014г. (петък)  ще бъдат връчени дипломите на випуск 2014 - ОКС"бакалавър", специалности "Икономика" и "Бизнес администрация" и ОКС"магистър", специалности "Финанси" и "Счетоводство и контрол", завършили дистанционна форма на обучение в РЦДО гр.Хасково. 

  • от 14:00 ч. - връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика";
  • от 15:30 ч. - връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Бизнес администрация" и на всички магистри.
* Обличането на тогите ще се извършва 15 минути преди всяка церемония в стая 205.

Забележка: Дипломантите от Хасково и региона да отидат в Учебен отдел на РЦДО Хасково в периода 24-27 ноември, за да подпишат дипломите си, а дипломантите от София и други региони могат да се подпишат в деня на връчването на дипломите, един час преди церемонията.