Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Извънредна годишна поправителна сесия

вторник, 28 юли 2020 14:24 /
Начало:
вторник, 28 юли 2020
Край:
събота, 05 септември 2020
Място:
Подробности:

В периода 14 - 18 септември 2020 г. ще се проведе извънредна годишна поправителна сесия за студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита.

Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел „Студенти - Магистър“ от 31.08. до 04.09.2020 г.

До извънредната сесия ще се допуснат и студентите с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява пети изпит. Тези студенти имат право да изберат един от другите четири неположени изпита.

Студентите от последния курс на обучение в ОКС “бакалавър“ и последния семестър в ОКС „магистър“, с не повече от четири неположени изпита, не подават заявления и се включват служебно в изпитните протоколи.