Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от РЦДО Хасково - 30.11.2019 г.

вторник, 26 ноември 2019 14:16 /
Начало:
събота, 30 ноември 2019 13:00
Край:
Място:
Подробности:

На 30.11.2019 г. в зала "Аула" в РЦДО Хасково ще се проведе официално връчване на дипломите на бакалаври и магистри, дипломирали се през 2019 г. Тогите ще се раздават 30 минути преди церемонията.

Специалност "Икономика" - от 13:00 часа.

Специалност "Счетоводство и контрол" (бакалаври) - от 14:00 часа.

Специалност "Бизнес администрация" (бакалаври и магистри) - от 15:00 часа.

Специалност "Счетоводство и контрол" (магистри) - от 16:00 часа.

Дипломатите е задължително да се явят в отдел "Студенти", стая 104, за полагане на подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаване на дипломата. (За всички, които са се дипломирали през м. Октомври - това не се отнася. На церемонията те ще получат само сертификатите, а дипломите - в момента, в който бъдат изцяло готови.)