Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Записване на летен семестър

понеделник, 28 януари 2019 11:56 /
Начало:
Край:
четвъртък, 28 февруари 2019
Място:
РЦДО-Хасково
Подробности:

Магистри: от 4.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

Бакалаври: от 11.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова сметка:

BIG: TEXIBGSF

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 

Титуляр: УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр.Хасково; Задължено лице (вносител): Трите имена на студента, ЕГН, специалност, Факултетен номер; Основание за плащане: "Такса за обучение" - за съответния семестър.