Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Допълнителен прием за магистри

петък, 25 януари 2019 15:00 /
Начало:
Край:
сряда, 13 март 2019
Място:
РЦДО-Хасково
Подробности:

Подаване на документи - от 28.01.2019 г. до 13.03.2019 г.