Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Прием магистри в РЦДО - Хасково

понеделник, 17 декември 2018 11:13 /
Начало:
понеделник, 17 декември 2018
Край:
неделя, 20 януари 2019
Място:
РЦДО-Хасково
Подробности:

ПРИЕМ ЯНУАРИ 2019

1) Прием на документи от 02.01.2019 г. до 17.01.2019 г.
2) Кандидатмагистърски тест – 20.01.2019 г.
3) Обявяване на резултати – 22.01.2019 г.
4) Обявяване на класиране – 24.01.2019 г.
5) Записване – от 28.01.2019 г. до 5.02.2019 г.
За повече информация: 038/ 623354; 038/ 664557