Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Допълнителен прием на магистри

петък, 28 септември 2018 11:50 /
Начало:
вторник, 02 октомври 2018
Край:
понеделник, 15 октомври 2018
Място:
РЦДО - Хасково
Подробности:

СРОКОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

в ОКС "магистър"

  • от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием
  • на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат 
  • на 18 октомври - обявяване на класирането
  • от 22 до 26 октомври - записване на класираните