Regional Center for Distance Learning

Обновено: Monday, 22 January 2018 15:26

Tuition Fees

   

 Semester Tuition Fees in Educational Qualification Degree of Master  

Business Administration

800 BGN

Public Finance

800 BGN

Accountancy and Control

800 BGN

Human Resources Economics

800 BGN

  • *semester fees include training materials and access to the school system moodle  http://m-learning.unwe.bg

  • Таксата се внася по банков път в ЧПБ "ТEКСИМ" АД Хасково:
    BIG: TEXIBGSF,
    IBAN: BG95TEXI95453110537701

The fee for entrance exam is 50 BGN:

"Тексимбанк"

BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗАМАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.