Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 10:03

Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър

ОКС "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"
 4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г.
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
3-ти сем. (зимен)
Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504
Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502
Аутсорсинг и субконтракторство Л проф. д-р М.Харизанова 05.11.2016 09.00 - 16.45 504
Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц. д-р Цв.Стоянова 13.11.2016 09.00 - 16.45 503
Управление на разходите Л проф. д.н. М.Ламбовска 10.12.2016 09.00 - 16.45 504
Бизнес стратегии Л доц. д-р М.Кузманова 14.01.2017 09.00 - 16.45 504
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари