Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 11 юни 2015 9:27

ПФПБ - 4 сем.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Регионален център за дистанционно обучение -Хасково
28.05.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г.
Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със
специализация "Публични финанси" - 4 семестъра
4 - ти семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет
Редовна изпитна сесия
31.05.2015 г. Европейска интеграция 09:00 - И доц. Емилия Георгиева 301
13.06.2015 г. Маркетинг в публичния сектор 09:00 - И проф. Цветка Стоенчева            302
Дипломиране
31.05.2015 г. Консултации за магистърски тези 13:00 - КТ доц. Лилия Йотова 406
06.06.2015 г. Консултации за магистърски тези 10:00 - КТ проф. Велчо Стоянов 305
06.06.2015 г. Краен срок за предаване на магистърски 16:00 - ПД 104
тези
12.06.2015 г. Краен срок за предаване на магистърски 14:00 - ПД проф. Велчо Стоянов 104
тези
04.07.2015 г. Защита на магистърска теза 11:30 - З
3 - ти семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет
Поправителна сесия
06.06.2015 г. Техника на данъчното облагане 09:00 - ПИ проф. Велчо Стоянов 305
07.06.2015 г. Анализ "Разходи-Ползи" 11:30 - ПИ проф. Румен Брусарски 406
2 - ри семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет
Поправителна сесия
07.06.2015 г. Публични финанси 11:30 - ПИ проф. Румен Брусарски 406
В срок до 06, съответно 12.06.2015г.,магистрите трябва да предадат 2 бр.магистърски тези
разпечатани и подвързани, един диск CD с маг.теза, подвързан в единия екземпляр, 2 снимки 3,5/4,5
см., молба и подписана справка с данни за диломата.
Прикачени файлове:

application/msword Molba_Za_ZachitaM.DOC - 26 KB