Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 15 януари 2016 11:47

ПФ4 - 1 сем.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Регионален център за дистанционно обучение -Хасково
14.01.2016 г. Разписание на занятията за зимен семестър на 2015/2016г.
Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра
1 - ви семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб.
Редовна изпитна сесия
16.01.2016 г. Математика 09:00 - И доц. Мая Микренска 505
17.01.2016 г. Основи на правото 09:00 - И проф. Христина Балабанова 406
30.01.2016 г. Статистика 09:00 - И проф. Веселка Павлова
30.01.2016 г. Корпоративни финанси 10:00 - И проф. Маргарита Александрова
31.01.2016 г. Микроикономика и макроикономика 11:00 - И доц. Лилия Йотова 301
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари