Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 14 март 2013 13:34

Ръководство за работа с e-Learning

СЪДЪРЖАНИЕ

1. За e-Le@rning 
2. Функции
3. Изисквания към компютърната система
4. Регистрация
5. Вход в сайта
6. Промяна на потребителски данни
7. Данни на студента
8. Учебен план
9. Оценки
10. Учебни материали
11. Съобщения
12. Форуми
13. Възстановяване на забравена парола
14. История

 

1. За e-Le@rning

e-Le@rning е уеб-базирана система, осигуряваща интегрирана среда за обучение на студентите от Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Като записан студент, Вие имате възможност да се регистрирате в портала http://cde.unwe.acad.bg/haskovo и ще получите достъп до следните функции:

2. Функции

 • Достъп до личните си данни от Информационната система на УНСС в реално време;
 • Текущия статус на студента;
 • Оценките от проведените изпити;
 • Учебен план;
 • Високоскоростен уеб-достъп до учебните материали за семестъра, за всеки записан семестър;
 • Изпращане на съобщения и запитвания до техническите сътрудници или преподавателите;
 • Участие в дискусионни форуми по въпроси с учебния процес и преподавания материал;
 • Други – функциите на e-Le@rning портала продължават да се обогатяват.

3. Изисквания към компютърната система

За безпроблемното ползване на сайта са необходими:

 • Персонален компютър с инсталирана операционна система Windows 2000, XP, Vista
 • Дисплей с висока разделителна способност (за предпочитане 1024х768 или 1280х1024)
 • Браузър Internet Explorer 6 или съвместим (Firefox, Opera и др.)
 • Инсталиран програмен продукт Microsoft Office XP или 2003

4. Регистрация

За да ползвате разширените функции на сайта, трябва да се регистрирате като потребител.

За целта:
1. Отворете уеб-сайта на e-Le@rning портала - http://cde.unwe.acad.bg/haskovo 
2. Изберете горното меню „Начало”, след което „Регистрация на нов потребител”.3. Ще се появи прозорец, в който трябва да въведете факултетния си номер и ЕГН.


4. Натиснете бутона "Продължи".


Системата ще изведе данните Ви – Име, специалност, семестър, степен, форма на обучение и т.н.

5. За да приключите регистраци-ята, трябва да попълните полетата за потребителско име, парола и e-mail.

Потребителското име и паролата служат за достъп до e-Le@rning портала. Името ще е видимо във форумите и в модулът за съобщения. E-mail адресът е необходим, за да получавате съобщения от e-Le@rning, напр. при възстановяване на забравена парола.

 Внимание! Потребителското име трябва да съдържа символи на латиница (a – z) и/или цифри (0 – 9). Може да се употребяват и знаците за долна черта, тире и точка. Дължината на името трябва да е не по-кратко от 3 и не по-дълго от 15 символа. Не се допуска употребата на интервали.

Примери за валидни потребителски имена: 
- iivanov                   - i.ivanov                - ivanov123    
- i_ivanov123          - 2626200               - ivanov2626200

След натискане на бутона "Регистрирай" системата ще създаде акаунта и той ще бъде активиран автоматично. На посочения e-mail ще бъдат изпратени данните за име и парола, с които сте се регистрирали. Вече може да влезете с Вашето потребителско име и парола.

5. Вход в сайта

След като еднократно сте извършили процеса на регистрация, може да влезете в сайта със своето потребителско име и парола. Въвеждате ги в съответните полета, намиращи се под менюто. Ако въведените данни са коректни, след натискане на бутона "Вход", ще видите основните си данни – Трите имена, Специалност, факултетен номер.

           

Това показва, че сте влезли в системата и имате достъп до разширените й функции.

6. Промяна на потребителски данни

е-Le@rning Ви дава възможност да добавяте и да променяте някои от данните си. Това е възможно от меню“Начало” -> Данни на потребителя.

 

Може да добавите/промените:
e-mail – на него се получават съобщения от портала. Необходим е и за възстановяване на забравена парола.
- адрес – въведете адрес за писмена кореспонденция
- телефон – въведете актуален GSM или стационарен телефонен номер.

7. Данни на студента

Винаги, когато пожелаете може да преглеждате персоналните си данни, с които сте записани в базата данни на УНСС. Това става от меню "Данни за студента" ->"Данни на студента"
Извежда се информация в следния вид:

8. Учебен план

Учебният план съдържа дисциплините, които изучавате по време на обучението си, хорариума и кредитите за всяка дисциплина.
Информация за учебния план се получава от меню : "Данни за студента" -> Учебен план.

 
9. Оценки

е-Le@rning предоставя възможност да проверявате оценките си по всяко време. Това става от меню "Данни за студента" ->"Оценки". 
За да получите достъп до страницата с оценките, е необходимо  да въведете факултетен номер и ЕГН.

След натискане на бутона "Продължи" на екрана ще се изведат всички дисциплини, по които има нанесени оценки. Страницата дава информация и за получените кредити, както и дали оценките са нанесени в главната книга.


10. Учебни материали

Материалите по всички дисциплини, които изучавате в дадения семестър се намират в меню „Учебни материали”.
При кликване върху линк до съответната дисциплина се отваря прозорец с необходимия материал към нея.

 

11. Съобщения

В тази секция от сайта се публикуват важни съобщения, свързани с провеждането на учебния процес.
Модулът дава възможност да се изпращат/получават съобщения между студентите и техническите сътрудници.

 12. Форуми

Чрез регистрацията си в e-Le@rning имате възможност да участвате в най-разнообразни дискусии относно учебната работа, преподавания материал и др., които публикуват потребителите на форума.;

13. Възстановяване на забравена парола

При първоначалната Ви регистрация системата е изпратила автоматичен e-mail с Вашето потребителско име и парола. Ако не пазите този e-mail, или не можете да влезете в сайта, може да поискате издаването на нова служебна парола, която да замени предишната. За целта изберете меню „Начало” -> „Забравена парола”. Попълнете потребителското си име и e-mail адрес. Ако данните съвпадат, на посочения e-mail ще бъде изпратена нова парола, а старата ще стане невалидна.
Внимание! Паролите се пазят в базата данни на сайта в криптиран вид. Администраторите не могат да ги видят или да Ви ги съобщят.

14. История

От меню „Admin” -> “История” може да прегледате записаната справка за последните действия с e-Le@rning от Вашия потребител – дата и час на регистрация; влизане в сайта; преглед на оценки; преглед на учебни материали; изпращане на съобщения; промяна на потребителски данни и т.н.