Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:38

Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
  22.03.2020 г. 9:00-17:30 Управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504
  28.03.2020 г. 9:00-17:30 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела Фесчиян 305
  29.03.2020 г. 9:00-13:00 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела Фесчиян 305
  04.04.2020 г. 9:00-17:30 Икономически анализ Л доц. д-р Росица Иванова 504
  05.04.2020 г. 9:00-13:00 Икономически анализ Л доц. д-р Росица Иванова 504
  11.04.2020 г. 9:00-17:30 Финансово счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 504
  12.04.2020 г. 9:00-13:00 Финансово счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 504
  25.04.2020 г. 9:00-17:30 Система и контрол на данъци и соц. осигуровки Л доц. д-р Т. Атанасова-Дренска 504
  26.04.2020 г. 9:00-13:00 Система и контрол на данъци и соц. осигуровки Л доц. д-р Т. Атанасова-Дренска 504
  09.05.2020 г. 9:00-13:00 Управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504