Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:37

Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 4

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
  21.03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304
  22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304
  28.03.2020 г. 9:00-16:45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц. д-р Даниела Въткова 304
  29.03.2020 г. 9:00-16:45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц. д-р Даниела Въткова 304
  04.04.2020 г. 9:00-16:45 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц. д-р Соня Чипева 305
  05.04.2020 г. 9:00-16:45 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц. д-р Соня Чипева 305
  25.04.2020 г. 9:00-16:45 Анализ на финансовите отчети на предприятието Л проф. д-р Даниела Фесчиян 305
  26.04.2020 г. 9:00-16:45 Анализ на финансовите отчети на предприятието Л ас. д-р Ясен Даскалов 305