Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 29 януари 2020 11:16

Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
01.02.2020 г. 13:00-14:15 Макроикономика гл.ас. д-р Димитър Дамянов 401
02.02.2020 г. 11:00-13:00 Търговско право доц. д-р Захари Торманов 305
    Микроикономика доц. д-р Лилия Йотова  
02.02.2020 г. 9:00-11:00 Основи на счетоводството доц. д-р Мария Маркова 305
    Статистика доц. д-р Соня Чипева