Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 05 февруари 2020 11:45

Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
09.02.2020 г. 9:00-11:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 404
08.02.2020 г. 12:00-14:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела Фесчиян 303
    Управленско счетоводство доц. д-р Теодора Рупска  
09.02.2020 г. 9:00-11:00 Икономически анализ доц. д-р Росица Иванова 404
    Система и контрол на данъци и соц. осигуровки доц. д-р Т. Атанасова-Дренска