Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 05 февруари 2020 11:41

Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
    Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов  
08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела Фесчиян 303
08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас. д-р Ясен Даскалов 303
01.02.2020 г. 15:00-16:00 Спецкурс по управленско счетоводство доц. д-р Т еодора Рупска 401
    Международни счетоводни стандарти за ФО доц. д-р Мария Маркова  
02.02.2020 г. 9:00-11:00 Контролинг системи проф. д-р Огнян Симеонов 303
02.02.2020 г. 9:00-11:00 Контролинг системи хон.ас. Надежда Петрова 303
    Контрол в капиталовия пазар доц. д-р Емил Асенов