Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 12 януари 2020 10:29

Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
  11.01.2020 г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406
  12.01.2020 г. 13:00-15:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела Фесчиян 505
  12.01.2020 г. 13:00-15:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас. д-р Ясен Даскалов 505
  18.01.2020 г. 15:15-16:15 Спецкурс по управленско счетоводство доц. д-р Т еодора Рупска 401
  19.01.2020 г. 11:00-13:00 Международни счетоводни стандарти за ФО доц. д-р Мария Маркова 404
  25.01.2020 г. 11:00-13:00 Контролинг системи проф. д-р Огнян Симеонов 505
  25.01.2020 г. 11:00-13:00 Контролинг системи хон.ас. Надежда Петрова 505
  26.01.2020 г. 9:00-11:00 Контрол в капиталовия пазар доц. д-р Емил Асенов 304