Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 04 ноември 2019 15:21

Счетоводство и контрол- Хасково, 4 сем.на обучение, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  19.10.2019 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 305
  20.10.2019 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 305
  02.11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302
  03.11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302
  09.11.2019 г. 11.00-18.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 302
  10.11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 302
  16.11.2019 г. 9.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л доц.д-р М.Маркова 302
  17.11.2019 г. 9.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л доц.д-р М.Маркова 302
  23.11.2019 г. 10:30-16:45 Контролинг системи Л хон.ас. Н.Петрова 302
  24.11.2019 г. 9.00-16.45 Контролинг системи Л хон.ас. Н.Петрова 302
  14.12.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 302
  15.12.2019 9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 302