Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 ноември 2019 15:17

Счетоводство и контрол- Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  19.10.2019  9.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 306
  20.10.2019  9.00-11.30 Анализ на финансовите отчети на предприятието Л проф.д-р Д.Фесчиян 306
  09.11.2019  9.00-13.00 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц.д-р С.Чипева 504
  30.11.2019  10.00-18.30 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Кр.Йорданов 504