Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:32

Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Икономически анализ доц.д-р Р.Иванова 503
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 15.6.2019 16.00-17.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 502
78/ 16.6.2019 11.00-13.00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 303