Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:31

Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 4

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Счетоводство на застрахователите и осигурителите доц.д-р М.Михайлова 303