Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:27

Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 303
78/ 15.6.2019 16.00-17.00 Спецкурс по управленско счетоводство  доц.д-р Т.Рупска 401
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство  гл.ас.д-р Б.Боянов 502
78/ 16.6.2019 11.00-13.00 Контролинг системи проф.д-р О.Симеонов 502
78/ 16.6.2019 11.00-13.00 Контролинг системи х.преп.Н.Петрова 502
78/ 16.6.2019 13.00-15.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети  доц.д-р М.Маркова 303