Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:21

Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 403
78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 403
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 403
78/ 16.6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403
78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401