Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 15:05

Счетовоство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 1.6.2019 11.00-13.00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 406
78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 502
78/ 8.6.2019 16.00-17.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401
78/ 9.6.2019 9.00-11.00 Икономически анализ ддоц.д-р Р.Иванова 303