Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 15:03

Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 1.6.2019 11.00-13.00 Счетоводство на застрахователите и осигурителите доц.д-р М.Михайлова 502