Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 15:02

Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502
78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 505
78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Стандартиация в счетоводството  гл.ас.д-р Б.Боянов 502
78/ 8.6.2019 11.00-13.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия доц.д-р Р.Иванова 502
78/ 9.6.2019 11.00-13.00 Контролинг системи проф.д-р О.Симеонов 502
78/ 9.6.2019 11.00-13.00 Контролинг системи х.преп.Н.Петрова 502