Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 13:03

Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 25.5.2019 от 11.00 ч. Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 303
78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 404
78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 404
78/ 9.6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 303