Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 29 октомври 2018 15:36

Счетоводство и контрол - Хасково, 4 сем. на обучение, сем. 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  06.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 306
  07.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор У ас.д-р Я.Даскалов 306
  13.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 306
  14.10.2018 09.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 306
  20.10.2018 09.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л гл.ас.д-р М.Маркова 306
  21.10.2018  09.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л гл.ас.д-р М.Маркова 306
  27.10.2018  10.30-16.45 Контролинг системи Л х.ас.Н.Петрова 306
  27.10.2018  9.00-10.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 306
  28.10.2018  09.00-16.45 Контролинг системи Л х.ас.Н.Петрова 306
  03.11.2018  11.30 ч. Контрол в капиталовия пазар Л х.ас.Н.Петрова 306
  04.11.2018  09.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 306
  24.11.2018  09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 301
  25.11.2018  09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 301