Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 02 октомври 2018 10:18

Счетоводство и контрол - Хасково, 4 сем.на обучение (проф.бак.), сем.3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  6.10.2018 от 11.00 ч. Управление на риска и вътрешен одит Л доц.д-р Е.Асенов 305
  07.10.2018  9.00-12.15 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 305
  27.10.2018  09.00-16.45 Количествени методи и модели Л доц.д-р С.Чипева 305
  28.10.2018  09.00-10.30 Количествени методи и модели Л доц.д-р С.Чипева 305
  10.11.2018  09.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Кр.Йорданов 305
  11.11.2018  09.00-10.30 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Кр.Йорданов 305
  24.11.2018  09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 306
  25.11.2018  09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 306