Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 26 септември 2018 14:03

Счетоводство и контрол - Хасково, 3 сем. на обучение, сем.3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  06.10.2018  9.00-12.15 Анализ на фин.отчети на предпр. Л ас.д-р Я.Даскалов 504
  07.10.2018  12.30-15.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Д.Фесчиян 305
  13.10.2018  9.00-15.45 Магистърски семинар "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 305
  27.10.2018  09.00-16.45 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц.д-р С.Чипева 305
  28.10.2018  09.00-10.30 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц.д-р С.Чипева 305
  10.11.2018  09.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Кр.Йорданов 305
  11.11.2018  09.00-10.30 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Кр.Йорданов 305