Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 02 май 2017 14:26

Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.)

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504
  26.03.2017 г. 8.00-15.45. Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504
 

8.4.2017 г.

9.4.2017 г.

11.00-16.45

9.00-16.45

Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 301
  14.05.2017 г. 9.00-17.30 Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия Л доц.д-р Р.Иванова 504
  20.5.2017 г. - 21.5.2017 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 301
  27.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 301
03.06.2017 г. 9.00-17.30 Стандартизация в счетоводството ас.д-р Б.Боянов 306