Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 27 март 2017 10:54

Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (4-ти сем.)

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504
  26.03.2017 г. 8.00-15.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504
08.04.2017 г. 9.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305
  29.4.2017 г.  11.00-18.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 504
30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 504
  27.05.2017 г. 9.00-16.45 Количествени методи и модели в бизнеса Л проф.д-р В.Павлова 305