Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 04 април 2017 10:02

Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (3-ти сем.)

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  26.03.2017 г. 8.00-15.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301
  8.4.2017 г. 9.4.2017 г.

11.00-16.45

09.00-16.45

Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 301
  23.04.2017 г. 9.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301
  13.5.2017 г. - 14.5.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л проф.Сн.Башева 301
  13.5.2017 г. - 14.5.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 301
  20.5.2017 г. - 21.5.2017 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 301
  27.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 301
  3.6.2017 г. - 4.6.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л проф.д-р Ст.Стоянов 301