Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 27 март 2017 10:47

Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (2-ри сем.)

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  08.04.2017 г. 9.00-16.45 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 504
  09.04.2017 г. 9.00-16.45 Управленско счетоводство Л проф.д-р Ст.Стоянов 504
  13.05.2017 г. 9.00-16.45 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 306
  14.05.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 306
  21.05.2017 г. 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 305
  21.05.2017 г. 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 305