Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 март 2017 13:52

Публични финанси, 4 сем.на обучение (4-ти сем.)

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  25.03.2017 г. 15.00-18.50 Техника на данъчното облагане Л х.проф.д.ик.н.В.Стоянов 306
  25.03.2017 г. 11.00-14.50 Методология на бюджетното планиране Л проф.д-р Р.Брусарски 306
  25.03.2017 г. 11.00-14.50 Методология на бюджетното планиране Л гл.ас.П.Митев 306
  02.04.2017 г. 9.00-12.50 Новият мениджмънт в публичния сектор Л х.доц.д-р Г.Манлиев 306
  02.04.2017 г. 13.20-17.10 Стандарти за одит в публичния сектор Л доц.д-р Д.Въткова 403
  03.06.2017 г. 9.00-12.50 Бюджетно счетоводство Л проф.д-р Д.Фесчиян 504