Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 16:14

Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

28.01.2017

9 - 11

Количествени методи и модели

Проф. В.ПАВЛОВА

403

5.02.2017

11 - 13

СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО

Проф. СН. БАШЕВА

403

5.02.2017

11 - 13

СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО

Гл.ас. Л.КАМБУРОВА

403

11.02.2017

11 - 13

Управление на риска и вътрешен

Проф. Е. МИЛАНОВА

306

4.02.2017

11 - 13

Фин. к-л и одит станд.

Доц. Д. ВЪТКОВА

404

29.01.2017

11 - 12

ФСМБ

Проф. Д. ФЕСЧИЯН

404