Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 16:06

Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 1-ви семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

22.01.2017

11 - 13

МАКРОИКОНОМИКА

Проф. СT. СТАТЕВ

301

22.01.2017

11 - 13

МАКРОИКОНОМИКА

Ас. Д. ДАМЯНОВ

301

5.02.2017

12 - 14

МИКРОИКОНОМИКА

Доц. Л. ЙОТОВА

301

4.02.2017

13 - 15

Основи на счетоводството

Проф. СН. БАШЕВА

403

4.02.2017

13 - 15

Основи на счетоводството

Ас. Б.БОЯНОВ

403

28.01.2017

9 - 11

СТАТИСТИКА

Проф. В.ПАВЛОВА

403

21.01.2017

11 - 13

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Доц. Ж.ДРАГАНОВ

404