Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 16:04

Магистри, специалност 'Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 3-ти семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

22.01.2017

9 - 11

АФП

Проф. СТ. СТОЯНОВ

306

28.01.2017

9 - 11

КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН.

Проф. В.ПАВЛОВА

403

29.01.2017

10 - 11

Магистърски семинар по "Счетов

Проф. Д. ФЕСЧИЯН

404

4.02.2017

11 - 13

Фин. к-л и одит станд.

Доц. Д. ВЪТКОВА

404