Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 03 февруари 2017 14:33

Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 1-ви семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

22.01.2017

9 - 11

Икономически анализ

Доц. Р.ИВАНОВА

403

21.01.2017

11 - 13

С-ма и контр. на дан. и осиг.

Доц. Т.АТАНАСОВА-ДРЕНСКА

302

28.01.2017

13 - 14

СЧЕТОВОДСТВО НА БАНКИТЕ

Проф. Д. ФЕСЧИЯН

404

12.02.2017

11 - 13

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Проф. СТ. СТОЯНОВ

301

4.02.2017

11 - 13

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Проф. СН. БАШЕВА

304

4.02.2017

11 - 13

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Гл.ас. М.МАРКОВА

304