Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 21 ноември 2016 16:14

Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем.

ОКС "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"
 4 семестъра на обучение 
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
4 - ти сем. (зимен)
Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия Л доц. д-р Р.Иванова 15.10.2016 09.00 - 16.45 504
Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф. д-р Д.Фесчиян 22.10.-23.10.2016 09.00 - 16.45 305
Количествени методи и модели Л проф. д-р В.Павлова 03.12.-04.12.2016 09.00 - 16.45 305
Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц. д-р Д.Въткова 17.12.-18.12.2016 09.00 - 16.45 305
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари