Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 11:14

Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем.

ОКС "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"
 4 семестъра на обучение 
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
1 - ви сем. (зимен)
Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29.10.2016 09.00 - 16.45 504
Търговско право Л доц. д.ю.н. Ж.Драганов 30.10.2016 11.00 - 18.45 303
Основи на счетоводството Л проф. д-р Сн.Башева 12.11.2016 09.00 - 16.45 503
Основи на счетоводството Л ас. д-р Б.Боянов 12.11.2016 09.00 - 16.45 503
Статистика Л проф. д-р В.Павлова 26.11.2016 09.00 - 16.45 503
Макроикономика Л проф. д.ик.н. Ст.Статев 27.11.2016 09.00 - 16.45 305
Макроикономика Л ас. д-р Д.Дамянов 27.11.2016 09.00 - 16.45 305
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари